kozmikanafor.com
UFO Kültü Üzerine İnsanlığın Algısı -1 • Kozmik Anafor | Türkiye'nin Astronomi Kaynağı
UFO'cular için olası Dünya dışı uygarlıkları "tanrısal" bir statüye yükseltiyor. Bizler, küçük, zayıf ve ilkeliz. Gelişime ihtiyacımız var ve bizden çok