kozmikanafor.com
Özel Görelilik 6: Kütlenin ve Momentumun Göreliliği • Kozmik Anafor
Newton kütleyi momentum ve güç vektörlerini tanımlamak için kullanmıştır. Kütlenin momentumu (P)'nin bulunması hız (v) ile kütlenin (m) çarpılmasıyla...