kozmikanafor.com
ÖZEL GÖRELİLİK -1- Referans Sistemleri • Kozmik Anafor
Eylemsiz referans sistemleri, sistemin içinde gözlenen cisme etkiyen hiçbir kuvvet yokken ivmesi sıfır olan bir referans sistemidir.