kozmikanafor.com
Küresel Yıldız Kümeleri • Kozmik Anafor | Türkiye'nin Astronomi Kaynağı
Küresel yıldız kümeleri; yüz binlerce hatta milyonların yıldızın birbirine kütle çekim kuvveti ile bağlı olduğu, küresel yapılı yıldız kümeleridir.