kozmikanafor.com
Özel Görelilik - İkizler Paradoksu
İkizler Paradoksu Tüm bu olayların "görelilik" kavramı üzerinden yürüdüğüne bir kez daha dikkat edin. Bu paradoksun oluşma sebebi de budur.