kozmikanafor.com
İçimizden Geçen Parçacıklar: Nötrino • Kozmik Anafor | Türkiye'nin Astronomi Kaynağı
Biz şu anda bu satırları yazarken içimizden bir şeyler geçiyor, "nötrino"lar. Bu parçacıklar ışık hızına çok yakın hızlarda hareket eden, elektriksel yükü sıfır olan parçacıklardır. Elbette ki hiçbirini hissetmiyoruz,