kozmikanafor.com
Grafen: Karmaşık Moleküller ve Evren • Kozmik Anafor | Türkiye'nin Astronomi Kaynağı
Karbon atomlarının bal peteği şeklinde bir dizilişle oluşturdukları, sanayide birçok devrimsel alanda kullanılan bir maddedir Grafen. Birbirine altıgen olarak bağlanmış "tek sıra" karbon atomlarından oluştuğu için "iki boyutlu" kabul edilir.