kozmikanafor.com
GÖKADALARIN "HALO" BÖLGESİ
Dev gökadaların çevresini saran, "halo" dediğimiz devasa bir bölge bulunurur. Türkçe'ye "gökada aylası" diye çevirebiliyoruz ama, ayla ile halo kelimeleri