kozmikanafor.com
Büyük Patlama (Big-Bang) Teorisi • Kozmik Anafor | Türkiye'nin Astronomi Kaynağı
Büyük patlama teorisi, yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evrenin tek ve belirsiz bir hacme sahip bir noktadan (tekillikten) hızla genişleyerek bugünkü halini aldığını söyler.