kozmikanafor.com
Bir Bulutsu Semti: NGC 2264 (Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi) • Kozmik Anafor | Türkiye'nin Astronomi Kaynağı
Evren çok büyüktür. Öyle ki Dünya’dan nispeten küçük gözüken bir bölge, içerisinde çok fazla nesne gizliyor olabilir. Gökyüzünde bir dolunayın kapladığı alan kadar yer kaplayan NGC 2264 bölgesi de bu bölgelerden biri olarak gösterilebilir. Tekboynuz Takımyıldızı sınırları içerisinde, bizden yaklaşık 2600 ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 2264 bölgesi Koni Bulutsusu‘yla birlikte Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi‘ni …