kosugitti.net
学会のハシゴ
8/24-29がアジア社会心理学会@オークランド、8/29-9/1が行動計量学会@静岡県立大学、ということで「…