kosmologisklivstro.no
Hva er høstjevndøgn?
Jevndøgn er når dagen og natten er like lange. Kosmologisk Livstro markerer både vårjevndøgn og vinterjevndøgn, gjerne ved å arrangere vandringer langs Lysakerelva i Bærum. For oss representerer jevndøgnene en balanse i kraften av naturen - balansen mellom natt og dag, det mørke og det lyse. Bl