korebasfarim.com
ספרים חדשים – 20/5/2018
אם אתם מעוניינים שקורא בספרים ימשיך להתקיים, מוזמנים לתמוך בו כאן. “אמת אהבה אמונה – מבט פסיכואנליטי והיסטורי על משמעות החיים” מאת ד”ר גדעון לב הוצאת כרמל כיצד יש לחיות? מה יַקנה …