korebasfarim.com
ספרים חדשים – 6/5/2018
אם אתם מעוניינים שקורא בספרים ימשיך להתקיים, מוזמנים לתמוך בו כאן. “ימי מטילדה” מאת אביבית משמרי הוצאת פטל היא בת שש עשרה וגם בת שלושים אלף שנה. היא יודעת הרבה ואינה מגלה דבר. מט…