korebasfarim.com
ספרים חדשים 12/2/2017
קומוניקטים ופרטים על ספרים יש לשלוח לעורכת המדור דנית צמית במייל: danittzamit@gmail.com “אבל זה הדבר עם הנוצות” מאת מקס פורטר מאנגלית: עודד וולקשטיין הוצאת כתר גבר מאבד לפתע את אהוב…