korebasfarim.com
לינקים ספרותיים לסוף השבוע – 30/12/2016
אם אתם מעוניינים שקורא בספרים ימשיך להתקיים, מוזמנים לתמוך בו כאן. 1) אחרי 25 שנים: מערכת מוסף “ספרים” של “הארץ” תיסגר (עברית) 2) רבנים יוצאים נגד ספריית פיג’מה…