korebasfarim.com
סיפורים מן הפרובינציה: בעלי חנות הספרים “מילתא” ממליצים על ספריהם של רונית מטלון, וירג’ניה וולף ורולאן בארת
אורה כותבת על “מות המחבר” מאת רולאן בארת ועל “והכלה סגרה את הדלת” מאת רונית מטלון (כתר) בשנת 1967 (או 1968, תלוי לאיזה אתר אינטרנט נכנסים…) כתב רולאן בארת מאמר קצר בשם…