korebasfarim.com
ספרים חדשים 4/9/2016
קומוניקטים ופרטים על ספרים יש לשלוח לעורכת המדור דנית צמית במייל: danittzamit@gmail.com ״האיש שהשחית את העיירה״ מאת מארק טווין מאנגלית: יותם בנשלום הוצאת לוקוס ״האיש שהשחית את העיירה״ (1899) היא ס…