korebasfarim.com
הזוכים בהגרלת 5 עותקים מהספר “בינת השכווי” מאת אביגדור דגן (הוצאת עם עובד)
שלום לכולם, ההגרלה הגיעה לסיומה. הזוכים הם: מיטל קרנר, רובי לזרוב, רוני שטייר, ספיר אלימלך ואביבית משמרי. ברכות! הספרים בדרך אליכם …