korebasfarim.com
ראשון-שירה: חגית בת אליעזר על ערב לציון 20 שנה לפטירתו של המשורר ט.כרמי
ערב לכבוד המשורר ט. כרמי לציון 20 שנה לפטירתו בית ביאליק, יום ה’ 4.12.2014 עבר זמן מאז האירוע. מהם מספר חודשים לעומת 20 השנים מאז מותו של המשורר ט. כרמי ויחסית לשנות עתיד שיריו? לזמן אי…