korebasfarim.com
סיפור קצר: “כובד ראש” מאת עומר ברי
כובד ראש “על מה אתה חושב?” היא שואלת. “סתם. על כלום.” היא מלטפת לי את היד. “על כלום?” “שום דבר,” אני אומר. “אז זה טוב” היא אומרת ו…