korebasfarim.com
השאלון עם מאיר עוזיאל
1) מהו הספר האהוב עליך? כל כך הרבה ספרים וכל כך מעט שורות. לא פעם בחיי ערכתי לעצמי את רשימת העשירה המועדפת, היו בה ונשארו (חוץ מהתנ”ך והאנציקלופדיה העברית): “מובי דיק” מאת הרמן מל…