korebasfarim.com
המחזה “סיפורי מוניות” מאת ד”ר דורית קדר מוצע לקריאה בחינם תוך אפשרות לתת תרומה לטיפול בבעלי חיים נזקקים
השבוע מתקיים “שבוע הקריאה הדיגיטלית” ואחרי שאתמול פורסם כאן סיפור קצר של אסף ברקת מתוך קובץ סיפורים דיגיטלי, היום נאיר אופציית קריאה נוספת שמשלבת אמנות עם מטרה טובה. ד”ר דורית קד…