korebasfarim.com
השאלון עם רותו מודן
1) מהו הספר האהוב עליך? אנה קרנינה. נראה שטולסטוי לא השאיר שום נושא שנוגע לקיום האנושי שהוא לא טיפל בו בספר הזה: אהבה, מוות, מחלות, אמנות, הורות, פוליטיקה, נישואים, טבע, תרבות. הספר הזה הוא כמו לק…