koninklijkhuis.nl
Nieuwe Adjudant in buitengewone dienst Zijne Majesteit de Koning
Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 januari 2018 Generaal T.A. (Tom) Middendorp benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.