kollpalakemedel.se
Våra mål kring olämpliga läkemedel och medicinering av äldre
Vi har som mål att halvera multimedicinering samt halvera användningen av olämpliga läkemedel i åldersgruppen äldre än 80 år. Läs mer om våra mål här.