kollpalakemedel.se
Möten och studiecirklar om bättre läkemedelsanvändning
PRO och SPF arrangerar medlemsmöten och studiecirklar om bättre läkemedelsanvändning hos äldre. Arbetsmaterialet är "Kloka frågor" och "Kloka rättigheter".