kollpalakemedel.se
Läkemedelsstatisik per kommun för olämpliga läkemedel
Resultatet av vårt arbete följs varje år på kommunnivå. Två nyckeltal ingår i uppföljningen: multimedicinering och olämpliga läkemedel.