kollpalakemedel.se
Fler inom äldreomsorgen får många läkemedel | Koll på läkemedel
Det har blivit vanligare att använda många läkemedel bland personer över 75 år inom äldreomsorgen. Statistiken visar på en ökning mellan år 2016 och 2017 enligt en rapport från Socialstyrelsen. Flera läkemedel samtidigt medför en ökad risk för olika typer av biverkningar.