kollpalakemedel.se
Vårt arbete mot över- och felförskrivning av läkemedel till äldre
Sedan 2009 har vi tagit tag i problematiken kring felmedicinering av äldre. Här kan du läsa om bakgrunden till vårt arbete.