kollpalakemedel.se
Utbildning och stöd för bättre läkemedelsbehandling
Koll på läkemedel arbetar för bättre läkemedelsbehandling för äldre. Syftet är att utbilda och stödja patienter så att de kan agera för bättre behandling.