kollpalakemedel.se
Okloka listan - läkemedel som är olämpliga för äldre
Okloka listan är en förteckning över läkemedel som är olämpliga för äldre patienter. Läkemedel ska användas för den behandling som de är godkända för.