kollpalakemedel.se
Kloka rättigheter, Kloka frågor och Säkerhetskort mot fallskador
"Kloka rättigheter" och "Kloka frågor" är två trycksaker som berättar om vilka rättigheter man har som patient när det gäller läkemedelsbehandling. Koll på Läkemedel har även tagit fram Säkerhetskort mot fallskador.