kollpalakemedel.se
Äldre patienter med kroniska sjukdomar borde vara VIP i vården
Äldre personer med kroniska sjukdomar borde vara VIP i vården. Frågan om vilka som är VIP i vården är en angelägenhet för alla, inte minst våra politiker.