kollpalakemedel.se
Råd och stöd till patienter för bättre läkemedelsbehandling
Om du är en äldre patient som använder läkemedel kan du hitta råd och stöd på Koll på läkemedels hemsida som hjälper dig till bättre läkemedelsanvändning.