kollpalakemedel.se
Förskrivare har en central roll för bättre läkemedelsanvändning
Att listan över en patients läkemedel är uppdaterad och korrekt är en förutsättning för att kunna bedöma patientens tillstånd samt biverkningseffekter.