kollpalakemedel.se
Guider och råd för bättre läkemedelsbehandling - för patienter
Vi har tagit fram två broschyrer till äldre som använder läkemedel samt för användning vid möten och studiecirklar; "Kloka frågor" och "Kloka rättigheter".