knihovnablansko.cz
Salon blanenských výtvarníků/fotografů
Každoroční výstavní projekt knihovny, kdy střídáme (především) blanenské umělce – výtvarníky a fotografy. Salon má své „rezervované“ místo vždy v říjnu a každoročně se těší hojné …