knihovnablansko.cz
Noc s Andersenem
Každoročně se zapojujeme do projektu Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Akce je pořádána na podporu dětského čtenářství. Pro děti je kromě předčítání vždy připraven…