knihovnablansko.cz
Nebojte se PC
Městská knihovna Blansko nabízí veřejnosti již tradiční cyklus „Nebojte se PC“. Je určen zejména seniorům a lidem na rodičovské dovolené, ale nejen jim. Účastník v něm získá přiměřenou formou zákla…