knihovnablansko.cz
Pobočky
Pobočky Městské knihovny Blansko využívají výměnný fond regionálního oddělení Moravské zemské knihovny v Brně, který je podporován Jihomoravským krajem.