knihovnablansko.cz
Knihovní řád
Knihovní řád Městské knihovny Blansko I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Právní ustanovení Knihovní řád je vydán v souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Blansko, schválenou Zastupitelstvem měst…