knihovnablansko.cz
Nabídka pro mateřské školy
NABÍDKA BESED PRO MŠ Besedy vede knihovnice a jsou připraveny na cca 30 minut, poté si děti mohou prohlížet samy knížky. Téma besedy domlouváme individuálně s paní učitelkou, aby se hodilo do oblas…