knihovnablansko.cz
Nabídka pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
2. STUPEŇ ZŠ A PŘÍSLUŠNÉ ROČNÍKY VÍCELETÉHO GYMNÁZIA Úvod do knihovny + vyhledávání Vše o knihovně a orientaci v knihovním fondu. Jak psát referát Jak má vypadat referát, odkud mohu čerpat informac…