knihovnablansko.cz
Nabídka pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
Připravuje: Bc. Ivana Filoušová – filousova@mk.blansko.cz, 777 485 565 Úvod do knihovny + vyhledávání Vše o knihovně a orientaci se v knihovním fondu. Jak psát referát Jak má vypadat referát, odkud…