knihovnablansko.cz
Nabídka pro I. stupeň ZŠ
NABÍDKA KULTURNĚ – VZDĚLÁVACÍCH BESED PRO 1. STUPEŇ ZŠ Besedy vede knihovnice a jsou připraveny na 30 – 45 minut. Podle přání učitelů je možno besedy upravit či připravit další. Besedy …