knihovnablansko.cz
KaČ-Ka
KaČ-Ka má sestru! KaČ-Ku 2! V červnu roku 2014 Městská knihovna Blansko „přivedla na svět“ KaČ-Ku (napovídající druhé jméno: Knihy a Časopisy – Knihovna) a po zodpovědné úvaze a příkladné vst…