knihovnablansko.cz
I knihovny mají své dny!
Začátek října je již tradičně v knihovním světě zasvěcen Týdnu knihoven – největšímu společnému knihovnickému happeningu, který se již od roku 1996 těší stále větší oblibě veřejnosti i samotných kn…