knihovnablansko.cz
Fungujeme v novém systému
V pondělí 22. července 2019 jsme přešli na nový knihovní systém: Online katalog naleznete na adrese mk.blansko.cz, do vašeho konta se dostanete přes pravé horní menu – Přihlášení. V případě j…