knihovnablansko.cz
Zamilovaný Valentýn
Zřejmě se letos nenašlo tolik romantických duší jako v minulých letech, které by se chtěly pochlubit svými básněmi. Přesto odborná porota, která zasedla v polovině měsíce března, vybrala tři nejúsp…