knihovnablansko.cz
Irma Charvátová – Kaleidoskop; Miroslav Matyáš – Fotografie: Stíny Tiffany a blanenská litina – vernisáž
Slavnostní zahájení výstavy dvou významných blanenských výtvarníků. Výtvarné práce Irmy Charvátové inspirované kaleidoskopickým pohledem rozkládajícím realitu na geometrické střípky a fotografické …